Studie+

Z8224S Skoleforløbsfravær

Her mangler et uddrag...

Z8224S Skoleforløbsfravær

 

Formål:
En fraværsudskrift, der tager et holds elever og aggregerer alle deres timer og beregner procenter.
Det ligner fraværsbilledet fra Studie+, så det giver mest mening til at konstruere en robot, der selv kan agere på fravær.

 

Population:
For elever på de valgte skoleforløb, vises alle deres timer i deres skoleforløbsplacerede periode, hvis de ellers tæller med i fraværsstatistikken. Så hvis du eksempelvis sætter fra- og tildato til i dag, får du statistikken for hele skoleforløbet for de elever, hvis skoleforløb var i gang i dag.

Der vises kun statistik til og med i går. Dags datos fravær er ikke med.

 

Output:

 • Udtræksdato (redigeringer foretaget i data i dag er først med i morgen.)
 • Forløbsstart
 • Skoleforløb
 • CPR_nr / Navn
 • Afgangsdato
 • Udeblevet % (F+I -fravær)
 • Fravær % (samlet fravær)
 • Udeblevet Timer
 • Fravær Timer
 • Skema Timer
 • Kontaktlærer pr dags dato

Afgrænsninger:

 • Skoleforløb (man kan godt vælge flere med jokertegn)
 • Fra/Tildato (Medtag elever og skoleforløb, der var i gang i perioden, men vis timerne for hele elevens periode på skoleforløbet frem til i går.)
 • Medtag navnebeskyttede individer (du skal også have ret til at se elevdata, for at disse elever optræder i populationen.)
 • Antal CPR cifre (Alle *-markerede kolonner under Output)

Informationerne udskrives som en tekstfil. Se alle dataudtræk i overblik.
Find lignende udtræk under administrationsudskrifter.

Se også:

 

Tidligere Fraværsstatistikker der måske genoplives: