Studie+

Z8218 Lokalestatistik

Her mangler et uddrag...

Z8218 Lokalestatistik

Formål:

Vis hvilke lokaler, der er i brug pr dag.

Population:

Der vises en linje pr dag pr lokale, hvor lokalet har skema den dag.
Med J til detaljer vises en linje pr dag pr lokale pr hold.

Output:

For hvert lokale vises tidsintervallet, der er skemalagt i den dag, og antallet af timer.

  • Dato
  • Lokalenr
  • Hold, (hvis detaljer er med)
  • Antal decimaltimers skema*
  • Første starttid/Sidste sluttid for skema (evt kombineret med hold) den dag
  • Undervisningspladser
  • Elevantal (hvis J til detaljer)

Afgrænsninger:

  • Fra/Tildato
  • Medtag detail (Kan dublere, hvis der er flere hold samtidig eller overlappende i lokalet. Elevtal vises også – fritagelser osv er dog ikke fraregnet.)

Informationerne udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik.
Se også: