Studie+

Z8198 Faktura til AUB for EUD kostophold

Udskriften trækker AUB-tilskudsberettigede skolehjemselever og tæller deres kostdage.

Z8198 Faktura til AUB for EUD kostophold

Udskriften trækker AUB-tilskudsberettigede skolehjemselever og tæller deres kostdage

Formål:

At kunne danne en faktura til AUB-refusion. Udtrækket åbner for flere måder at indberette og sammentælle tilskudsuger på, så det er vigtigt at man forstår udtrækkets data ved at læse denne vejledning.

Case:

Udtrækket er udviklet i samarbejde med flere skoler, herunder især Rybners, der har været så venlige at beskrive deres praksis for brug af udtrækket, i dokumentet Vejledning kontrol af Z8198 i Uddata

Særligt for landbrugsskoler

 • Adressen er medtaget for at der kan vurderes afstand i km.
 • Feltet skolehjemsårselev er med for at man evt. kan filtrere på det.
 • Feltet U18 er med og viser, om eleven var under 18 (J) på skoleforløbets startdato

Population:

Vis alle skoleforløbselever der:

 • Ikke er forsørger.
 • Har skoledage i afgrænsningsperioden
 • Medtag kun de skoledage, hvor eleven har en skolehjemsbooking på dagen eller dagen før
 • Eleven skal på skoledagen have en igangværende uddannelsesaftale. Dvs aftaletype AFPV eller LAND
 • En ekstern elev er en elev, der har sit skoleforløb på en anden skole. Her kender vi ikke skoledagskalenderen, så alle dage der ikke er weekend/helligdag, regnes som skoledag. Ellers er kravene de samme.
 • Har rekvirenten UVM

Særligt for UDDATA+ versionen

 • Udtrækket finder også skolepraktik-elever med ret til AUB. De vil i feltet aftale_type have værdien SKPRA
 • Eksterne elever vises pt ikke. Der har hidtil manglet data at teste på.
 • EUV1 elever er undtaget fra reglen om at skulle have uddannelsesaftale. De får i feltet aftale_type værdien EUV1, mens lokoførere får værdien LOKO. Alle andre får SKPRA eller det obligatoriske aftalenummer.
 • Ikke kun UVM rekvirent medtages, men rekvirenten vises.

Anvendelse:

Der er forskel på, hvorledes skolerne og deres revisorer fortolker definitionen fra AUB. Hvis man vælger at fokusere på fx hele ugenumre, skal man afgrænse på præcis de uger, man beslutter hører til indberetningsmåneden.

Man skal først overveje, hvilke datalinjer der evt. ikke skal tælle med, og fjerne dem.

Herfra kan man så aggregere sig til det endelige resultat (hvis elevens værelse eller andet ændrer sig i løbet af ugen/måneden, hvis der er månedsskift henover en uge, kan der komme flere linjer pr elev, som skal lægges sammen.) Det gør man let med pivot, og vi vil bringe nogle eksempler her fra forskellige skolers fortolkning.

Output:

 • Elevnavn
 • Skoleforløb (har eleven flere samtidige forløb prioriteres forløb med J til skolehjem, J til skolehjemårselev, at skoleperioden hverken er ER eller EH, at overlap ikke er tilladt, og slutteligt alfabetisk valgt)
 • Uddannelse / -betegn.
 • skolehjem J/N, skolehjemsarselev J/N
 • u18 J/N (på skoleforløbs-startdato)
 • Er eleven intern eller ekstern elev
 • CLS – de tre bogstaver optræder henholdsvis hvis eleven på dagen var på Central-, Lokal eller Slettet aftale. (ikke med i UDDATA+ version)
 • UDDATA+ version: Rekv.type og aftale_type og – tekst, samt arrangerende skole/-navn
 • Elevadresse*
 • Værelsesnummer / plads
 • Måned
 • Ugenr
 • Antal_skoledage (pr elev pr måned)

*Elevadresse vises kun, hvis du både har rettighed til følsomme elevdata OG valgt J til at se dem

Afgrænsninger:

 • Fra dato / Til dato (Elever med skolehjemsberettigede skoleforløb og skoledage op til en bookingdag, der ligger i perioden)
 • Medtag navnebeskyttede personer (uden ret til følsomme elevdata kommer disse personer heller ikke med)
 • Medtag navnebeskyttedes data (Navn/adressevisning for navnebeskyttede, og kræver også elevdata rettighed)

Informationerne udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik.

Se også 

 • Z8054 Årselever Skolehjem
 • Z170 Skolehjemsoverblik