Studie+

Z8175 Overgange fra GF1 til GF2

Her mangler et uddrag...

Z8175 Overgange fra GF1 til GF2

Udtrækket prøver at efterligne en supplerende indikator under Mål 2 i Handleplan for øget gennemførelse.

 

Formål/Population:

Udskriften finder elever der fuldfører GF1 i det valgte år.

For hver elev vises skæbnen så som en status, der gerne skulle ligne STIL’s indikator.

Der er særlige regler for, hvordan en elev kan genstarte på grundforløbet på et nyt optag – se populationsreglerne nederst i vejledningen til Z8179.

 

Bemærk!

 • Året regnes i denne udskrift fra og med 1.august i året før til og med 1.februar i det valgte år. NB: før 2.jan 2019 virkede udskriften et år forskudt i forhold til denne definition.
 • Modsat de andre udskrifter i denne serie, hænger Z8175 ikke sammen med Z8075, som viser noget helt andet.

Forskel i population ved J og N til detaljer:

 • Ved Ja til at medtage detaljer kommer også elever med andre afgange end 33 – nemlig GF1 elever der alligevel er fortsat på GF2 eller HF.
 • Ved Ja til at medtage detaljer kommer også elever med afgang 2.februar til 31 juli året før det valgte år. Dvs. ‘2018’ giver så alle elever der har fuldført GF1 2/2 17-1/2 18.

 

Afgrænsninger:

 • Årstal
 • Vis status efter antal måneder
 • Medtag detaljer – vil man se enkelteleverne, eller blot de overordnede tal til sammenligning med uddannelsesstatistik.dk
 • 0-6-10 Cifre i CPRnr.

 

Output uden detaljer:

 • Status (Kom eleven i GF2)
 • Antal

 

Output med detaljer:

 • Uddannelse / -betegnelse(på GF1)
 • Cpr_nr / Navn
 • GF1-slut / Afgangsårsag og -betegnelse
 • Seneste_Elevtype
 • Næste_uddannelse
 • Startdato_på_næste_uddannelse
 • Næste_GH (GF2, ny GF1 eller en af flere slags Hovedforløbselementer)
 • Status
 • Detaljeret_status (mere udførlig beskrivelse af, hvad der er sket efter GF1-afslutningen)

 

Se også: