Studie+

Z8093 Alle Ansøgninger

Her mangler et uddrag...

Z8093 – Alle Ansøgninger

Formål:

Vis alle ansøgninger fra B625 vinduet

Population:
Vis alle elever med ansøgning til studiestart efter dags dato (eller den valgte dato), uanset prioritet.

Datamængden skulle gerne matche den fra csv’en fra optagelsesmodulet, hvis ellers der vises samme population af studiestartdato. Z8093 har bare flere kolonner: F.eks. Ansøgningsdato/Status/Bemærkning

 

Output i UDATA+ version:

 • CPR / Navn
 • Fødselsdag / Køn (1=dreng 2 =pige)
 • CØSA / Version
 • Studiestart
 • Udd.sted / undervisningssted
 • prioritet
 • Ansøgningsdato
 • Status
 • Bemærkning

Output i EASY version:

 • CPR / CØSA
 • optages* (se ny definition pr. 31/1 2018 nedenfor)
 • ansogningsår
 • prioritet / indgang / ønsket_institutionsnr / ønsket_institution
 • indstillet_til_optagelsesprøve
 • studieretning / elevafdeling / studiestart
 • optagelse_signeret / easya_cpr_nr / særlige_behov
 • behandlet / modtaget
 • eux direkte_fra_folkeskole / opdmod / opdtid
 • alder
 • tidligere_uddannelser
 • signaturdato_ansoger / signatur_vejleder
 • Fornavn / efternavn / gade / sted / postnr / postdistrikt / adresse_hemmelig / land
 • alt_co / alt_gade / alt_sted / alt_postnr / alt_postdistrikt
 • hjemkommune_kode / hjemkommune_navn / folkeskole / folkeskole_navn
 • telefonnr / mobiltlf / email
 • signaturdato_vejleder
 • landekode / alt_landekode / alt_land / skolestatus / senest_opdat_fra_person
 • Nøgle (en unik nøgle pr datalinje)
 • Dansk/Matematik grundskole karakterer
 • Elevtype, lokalt oprettet
 • Afgang_inden_opstart / Afgangsbetegnelse / Afgangsdato* (Relateret til afsnittet “*Optages” nedenfor)

Hvis personen pr dags dato er under 18 desuden:

 • cpr_nr_verge / fornavn_verge / efternavn_verge / gade_verge / sted_verge / postnr_verge / postdistrikt_verge / adresse_hemmelig_verge / telefon_verge / email_verge
 • cpr_nr_verge2 / fornavn_verge2 / efternavn_verge2 / gade_verge2 / sted_verge2 / postnr_verge2 / postdistrikt_verge2 / adresse_hemmelig_verge2 / telefon_verge2 / email_verge2

*Optages:
Der sættes et N3* af udskriften i stedet for EASY-feltet “Optages”, hvis der ikke allerede står N3 og eleven alligevel ser ud til at have trukket sin ansøgning inden studiestarten. Indikationen er, at eleven på dette uddannelsesnummer har en afgangsdato mellem “Modtaget” og “Studiestart”. For afgangskoden 31 (Ansøgning trukket), forlænges denne periode til en uge efter “Studiestart”. I så fald skrives (central-)afgangskode, -betegnelse og -dato også i de sidste tre kolonner.

 

Afgrænsninger:

 • Pr.dato (kan efterlades tomt, så ses kun på kommende studiestarter efter dags dato)
 • Vælg 0, 6 eller 10 cifre i CPR

 

Informationerne udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik.

I Pivot-banken forefindes en Mål 1 Skabelon

Se også: