Studie+

Z8053V Varighedsuafhængige tilskud Åben uddannelse

Her mangler et uddrag...

Z8053V Varighedsuafhængige tilskud Åben uddannelse

 

Formål:

En søsterudskrift til ÅU årselevudskriften Z8053, men her med de varighedsuafhængige tilskud.

Population:

Find alle varighedsuafhængige tilskud, hvis indberetningsdato ligger mellem afgrænsningsdatoerne.

Output:

 • ds_nummer
 • Cpr_nr / Fornavn / Efternavn
 • CØSA / Version
 • Samlefag,
 • Skolefag / niveau
 • tmk / rekvirenttype,
 • Gennemfoerende_skole,
 • Bidrag,
 • Betalingsstatus

 

Afgrænsninger:

 • Fra- og tildato (vis kun tilskud, der ligger mellem de to datoer)
 • Antal CPR cifre
 • Medtag navnebeskyttedes data J/N (Du skal have ret til at se følsomme elevdata OG have sagt J her for at se navnebeskyttedes fulde navn og CPR)

 

Informationerne udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik.
Se også: