Studie+

Ydelsesgrundlag lukkes ved afgangsmelding

På baggrund af tilbagemeldinger fra FGU skoler, har vi tilføjet endnu en automatik. Se mere inde i nyheden

Ydelsesgrundlag lukkes ved afgangsmelding

På baggrund af tilbagemeldinger fra FGU skoler, har vi tilføjet endnu en automatik.

Når I fremover laver en afgangsmelding på en elev, vil afgangsdatoen også bliver dato for stop på oprettede ydelsesgrundlag:

Så hvis en elev afgangsmeldes 20. juni, vil den dato stå som slutdato på ydelsesgrundlag.

Det betyder også, at kommer eleven igen, skal I ind og oprette dem igen, såfremt det stadig er gældende.