Studie+

Workshop ‘Eksamensplanlægning’

Kom og vær med sammen med kollegaer fra andre skoler rundt omkring i landet til en workshop, hvor vi stiller skarpt på prøveplanlægning.

På workshoppen gennemgår vi hele flowet fra oprettelse af termin, planlægning på prøvehold med elever, tider og prøvehold over flere dage til kæder, tjekfunktioner, udskriftsmuligheder og karakterafgivelse.

På dagen får I også mulighed for at arbejde med jeres egen prøveplanlægning med hjælp fra konsulenten.

For XPRS-skoler:
Tirsdag d. 5/3 2024, kl. 9-15

For EUD/FGU-skoler:
Torsdag d. 14/3 2024, kl. 9-15: