Studie+

Visning af uddannelsesaftaler i Studie+

Har I, en elev har 2 eller flere uddannelsesforløb fra lærepladsen, så kig mere inde i nyheden

Når en elev har 2 eller flere uddannelsesforløb fra lærepladsen, som vises på elevstamdata:

Så skal I være opmærksomme på, at I markerer det forløb, hvis aftaler I ønsker at se.

I ovenstående billede skal uddannelse 1390 være blå, for at man kan se de aftaler, der hører til der.

Hvis man vil se aftaler til uddannelse 1411, skal man klikke på den, hvorefter den bliver blå og man kan se dertilhørende aftaler.