Studie+

VIGTIGT! – Elever på nedsat tid med fravær

Beregning af forholdsmæssig nedsættelse af skoleydelse

Hvis en elev på nedsat tid, er skemalagt 6 timer på en dag og der er registreret en fritagelse på 2 timer og eleven herefter udebliver de ulovligt resten af dagen, altså de sidste 4 timer. Vil der ske en automatisk oprunding til et lønfratræk på 7,4 time. Det vil I kunne se, når I trækker data til Lessor/Agidon.

Det stemmer overens med det, der står i instruksen:

Den forholdsmæssige nedsættelse af skoleydelse gælder for alle elever, herunder elever på nedsat tid. Aktiviteten indgår i beregningen af det kommunale bidrag, der opkræves årligt. (FGU instruksen s. 19)