Studie+

API Version 0.4.0

Der er opdatering til API

[0.4.0] – 2019-06-07..2019-10-15

Swagger Dokumentation til denne version

Added

  • Der er kommet et nyt endpoint til fravær /fraver.
  • Der er kommet start og slutdato på elever så man kan se hvornår en elev er startet og hvornår de er stoppet samt hvilken afbrudsårsag der er forbindelse med stoppet.
  • Det er muligt at filtrere på opdtid på alle endpoints, undtagen skema
  • /medarbejder har fået et _expand parameter ansettelser hvor man kan få information omkring start og slut dato på en given medarbejders ansættelser på institutionen. Når man bruger dette parameter kan man filtrere på start og slutdato på ansættelsen og kun få de medarbejdere som er ansat efter disse datoer.

Changed

  • /instskema er nu en post hvor man kan sende en liste af indi id’er med i post body og kun få skema hvor disse elever er tilknyttet (breaking)

Fixed

  • Rettede stavefejl i model for uddannelse – fra uddanelse til uddannelse

Deprecated

  • /Brugerskema bliver deprecated og vil blive fjernet i en af de kommende versioner