Studie+

Vedrørende FGU-beviser:

I forbindelse med STIL’s test af FGU-beviser sendt til Eksamensdatabasen hermed en lille vejledning i, hvordan du på FGU-skolen tjekker hvilke og hvor mange beviser, der er sendt til Eksamensdatabasen fra din skole.

I forbindelse med STIL’s test af FGU-beviser sendt til Eksamensdatabasen hermed en lille vejledning i, hvordan du på FGU-skolen tjekker hvilke og hvor mange beviser, der er sendt til Eksamensdatabasen fra din skole.

Der er 4 af de 5 bevistyper, der skal sendes til Eksamensdatabasen.

Det er følgende bevistyper:

Uddannelsesbevis (skabelonstype FGU), dannet via U501
Kompetencebevis (skabelonstype KOM), dannet via U505
Forberedelseseksamen til HF (skabelonstype FOR), dannet via U510
Enkeltfagsbevis (skabelonstype ENK), dannet via U515

Kun beviser bestilt og dannet via et af ovenstående moduler afgrænset med ’J’ til endeligt bevis overføres til Eksamensdatabasen.

Hvilke beviser der er sendt til Eksamensdatabasen kan du i Studie+ se i menuen ’Bevis’ i flisen ’Resultater’ i fanen ’Eksamensresultater – FGU’. Her indikerer et grønt flueben ud for hver ’post’, at beviset er korrekt overført til Eksamensdatabasen.

I vinduet fremgår, hvor mange beviser der totalt er sendt til Eksamensdatabasen.

Ved her at sortere på enten ’Modul’ eller ’Skabelonstype’ kan du se, hvor mange beviser der er sendt til Eksamensdatabasen for hver bevistype.

I fanen ’Grundlagresultat’ fremgår, hvor mange bestillinger der er foretaget i alt på alle 5 bevistyper. Her vises både bestillinger afgrænset med ’J’ til endeligt bevis og ’N’ til endeligt bevis. Dvs. at det totale antal der vises, er langt større end det totale antal, der vises i fanen ’Eksamensresultater – FGU’.