Studie+

Udgivelser til Y, onsdag 21. juni

Liste med de ændringer som foretages

Vi har fikset en rettelse på /instskema endpoint, hvor der var mangler mellem X og Y.

Vi har fikset en rettelse til amu kursister endpointet, hvor vi oplevede dupletter.

Vi har fikset en fejl på varighed_dage på amu kursister. Nu vises det samme som i Studieplus.

Følgende felter er tilføjet til elever-endpointet: Betegnelse for lokal afgangsårsag og oplysning om SPS (Særlig Pædagogisk Støtte). Ligeledes er “skolelogin” feltet også tilføjet til brugere, hvis de benytter det.

I /skoleforloeb endpointet sikrer vi at flere modeller har coesa_kontonr udfyldt. Der var nogle udfordringer med dette, så det er stadig ikke alle modeller, der har dette felt udfyldt.

Breaking Change varsling!! 4. Oktober 2023 Skift fra 3 versioner af Studie+ API’et til 2

Der har i en periode været tre versioner af Studie+ API’et, som kunne anvendes. Der har været Beta til testbrug og release X og Y til produktionsbrug. Formålet med de tre versioner har været at give alle parter stabilitet i den version de har valgt at anvende, samt at give mulighed for at teste nye ting (på Beta) inden de blev lagt i produktion på release X eller Y, som opdateres på skift. 

Det har vist sig, at de skiftende opdateringer af hhv. release X og release Y har forvirret mange, og har været svære at administrere. Vi varsler derfor, at vi med releasen den 4. Oktober 2023 simplificerer setup’et, og slår release X og release Y sammen. Der vil dermed fremover kun være to versioner af API’et tilgængeligt; Beta og Release. 

Release vil være den nye produktionsversion, som vil blive opdateret en gang om måneden. 14 dage inden release vil der blive informeret på info.studieplus.dk om indholdet i næste release. Fra det tidspunkt vil det også være muligt at teste de nye funktioner på Beta.

Beta vil fortsætte som i dag, med at være tilgængelig til testformål. Bemærk at Beta rammer de samme produktionsdata, som de andre versioner, og skal derfor behandles med samme sikkerhed, som når man anvender de andre versioner. 

Release skemaet for resten af 2023 kan ses her:

9. August Release X

6. September Release Y

4. Oktober Release (nedlæggelse af Release X og Release Y)

8. November Release

6. December Release

BREAKING CHANGE – check og ændre datoformater i API

Datoformat ændres. Tjek endpoints. Ændringen kan testes af i Beta version. Der er tale om en breaking change, ændringen udgiver derfor først til september release.

Nedenstående ændring træder i kraft til september release.

Ændringen indebærer formatskift på datofelter, som har været udstillet som fulde tidsstempler med unødvendig eller nulstillet klokkeslæt. Der er ikke tilføjet nye felter. Tidsstempler på andre eksisterende felter, der efter hensigt skal fremgå med klokkeslæt, vil forblive uændret.

Formatet for de ændrede datofelter vil være “år-måned-dag” (yyyy-MM-dd). Nedenstående er en liste af de involverede 17 endpoints og evt. relaterede expands, samt de datastrukturer og hvilke af disses specifikke felter der er ændret på.

Endpoint er markeret med fed. Modellen er markeret med “o”, og feltet i modellen er markeret med “§”.

· /amu/kurser

o Kursist

§ seks_ugers_selvvalgt_sendt

§ koebsaftale_sendt

· /fgu/egu/planer

o Plan

§ startdato

§ slutdato

o PlanElement

§ startdato

§ slutdato

§ indgaaelsesdato

· /ansoegninger/v2

o Ansoegning

§ udbud_studiestart

· /ansoegninger/

o Haendelse

§ bedoemt

o Oenske

§ studiestart_dato

· /skoledagskalendere

o Skoledag

§ skoledag

· /skoleforloeb (expands: elever, tmks)

o Skoleforloeb

§ startdato

§ slutdato

o TaellePeriode

§ taelledato

§ periode_start

§ periode_slut

o TaellePeriodeSkoleforloeb

§ taelledato

§ periode_start

§ periode_slut

o TmkSkolePeriode

§ startdato

§ slutdato

· /skolehjem/eksterne-bookinger

o EksternElevSkolehjemBooking

§ seng_startdato

§ seng_slutdato

§ startdato

§ slutdato

· /skolehjem/bookinger

o SkolehjemBooking

§ startdato

§ slutdato

o SkolehjembookingBidrag

§ taelledato

· /afdelinger

o UPeriode

§ fra

§ til

· /aktiviteter (expands: aktivitetsplaceringer, fagplaceringer)

o Aktivitet

§ aflyst_pr_dato

§ startdato

§ slutdato

o Fag

§ startdato

§ slutdato

· /aktivitetsplaceringer

o Aktivitetsplacering

§ startdato

§ slutdato

o Fagplacering

§ startdato

§ slutdato

· /elever (expands: forloebssamtaler, uddannelsesaftaler, fagtema, bevisnoter, noter, meritter, fravaer, ydelsesgrundlag, uddannelser, uddannelser_v2)

o ElevHistoriskElement

§ indmeldelsesdato

§ afgangsdato

§ forventet_slutdato

o KontaktLaerer

§ periode_fra

§ periode_til

o ForloebsSamtale

§ opfoelgningsdato

o UddannelsesAftale

§ start_dato

§ slut_dato

o FagTema

§ startDato

§ slutdato

o BevisNote

§ dato

o ElevNote

§ opfolg_dato

§ opfulgt_dato

o Merit

§ undervisningsfri_fradato

§ udloebsdato

o Fravaer

§ dato

o Ydelse

§ startDato

§ slutdato

o Elevtype

§ startDato

§ slutdato

o ElevUddannelseV2

§ indmeldelsesdato

§ studiestartdato

§ afgangsdato

§ elevtype_startdato

§ elevtype_slutdato

§ kvalifikationsdato_til_hovedforloeb

o SkoleforloebV2

§ forloeb_start

§ forloeb_slut

o AktivitetV2

§ startdato

§ slutdato

o ElevUddannelse

§ indmeldelsesdato

§ studiestartDato

§ afgangsdato

o Skoleforloeb

§ startDato

§ slutdato

· /medarbejdere (expands: afdelinger)

o Ansettelsesforhold

§ gyldig_fra

§ gyldig_til

o Afdeling

§ startDato

§ slutDato

· /fravaer

o Fraver

§ dato

· /medaperiodeskema

o MedaSkemaPeriodeData

§ foerste_skemabrik_dato

§ sidste_skemabrik_dato

· /uddannelse (expands: specialer)

o Speciale

§ lukket_for_optag

· /ydelsesgrundlagfravaer

o Ydelsesgrundlagfraver

§ dato