Studie+

Uddannelsesaftaler fra EASY-P og Lærepladsen.dk

Uddannelsesftaler udstilles ikke korrekt i Studie+ grundet lukning af EASY-P

Uddannelsesaftaler fra EASY-P vedligeholdes ikke mere, og STIL har desværre i deres seneste systemarbejde været nødt til at markere alle aftaler derfra som (P)assive.

I Studie+ henter vi de opdaterede aftaler fra Lærepladsen.dk, men desværre har vi stadig en del vinduer, CSV-udtræk og Z-udskrifter, som udstiller de gamle aftaler fra EASY P.

Det betyder, at:

  • aftaler i elevstamdata vises som (P)assive
  • visningen på stamdata pt ikke bliver opdateret, hvis aftalen rettes på Lærepladsen.dk
  • at andre steder, fx i diverse udskrifter, findes/vises ingen aftaledata, fordi Studie+ normalvis ignorerer (P)assive aftaler

Vi er i fuld gang med at omskrive alle steder, så de nye aftaler fra Lærepladsen.dk udstilles og vises overalt i Studie+ i stedet, men det er et større arbejde, og vi forventer ikke, vi er helt i mål før efter sommerferien.

Vi starter selvfølgelig med de mest vitale funktioner som AUB og visning på elevstamdata, og derfra arbejder vi os igennem andre steder samt diverse udskrifter.