Studie+

Totallister på elever og lærere fra eksamensmodulet

På hver eksamenstermin under ”Udskriv” er det nu muligt at trække totallister, således at man får alle elever eller alle lærere med deres eksamener ud i en arbejdsgang

På hver eksamenstermin under ”Udskriv” er det nu muligt at trække totallister, således at man får alle elever eller alle lærere med deres eksamener ud i en arbejdsgang

Der kan fortsat vælges imellem ”Alle eksamener” eller ”Frigivne eksamener”

Listerne er sorteret i alfabetisk rækkefølge, og der ud over er eksaminerne under den enkelte elev/lærer også i korrekt datorækkefølge.