Studie+

Tjeklister

Her mangler et uddrag...

Tjeklister

 

Udskrifter i denne kategori er lavet til at gennemløbe særlige typer data, med henblik på at finde og rette fejl.

 • R117i – I forbindelse med indberetning af Lærerstyret Undervisning kan du fremsøge elever, der har skema, hvortil der ikke er tilknyttet en lærer med undervisningsrolle.
 • I vores indberetningsvindue for fuldtid kan du tjekke for manglende TMK. Du kan også se elevens komplette TMK historik med Z8040
 • Z8057 Arbejdstimer pr medarbejder kan bruges til at tjekke om læreren har haft over 70,5 undervisningstimer på 3 fortløbende uger.
 • Z8197 viser elever på skoledage uden skema
 • Z8300 Elever med aftale uden skoleforløb
 • Z8306 Omgængere – viser skoleforløbselever med omgængerattribut
 • Z8310A elever fra SU-kontrol Z8310, der bør tjekkes
 • Z8307 Tjek af skoleforløbsplaceringer (aftale-elever der mangler både hold, skoleforløb og skolepraktik)

Indtastningsbilag

Nogle udskrifter vises præcis det man skal bruge til manuel indtastning:

 • Z8212 Standpunktskarakterer til indtastning. Brugt i forbindelse med COVID19-eksamensterminer

 

Årselevtjek

Denne serie viser alt hvad der ligner årselever, men hvor måske ikke alt er indberetningsklar. Der står sår angivet, hvordan bidraget ‘fejler’. De fleste er dog ‘slukkede’ igen, da tjekjobbene i vores indberetningsvinduer er en bedre fremgangsmetode.

 • Slukket Z8301 Fuldtid
 • Slukkede Z8302 AMU – Z8302V AMU varighedsuafhængige tilskud.
 • Slukket Z8303 Skolehjem
 • Slukket Z8304 Skolepraktik
 • Z8305 Åben Uddannelse, Z8305V ÅU VUTMK

Fraværsafkrydsning

Disse fraværsprotokoller giver overblik over eleverne og de lektioner, de forventes at deltage i.

 • Z600 Fraværsprotokol