Studie+

Seneste status om virksomhedsoplysning – P-enheder

Implementering af dato-styring på en virksomheds P-enheder.

Vi har gennem en længere periode arbejdet med at implementere dato-styring på en virksomheds P-enheder.

De to væsentligste årsager til det er:

  • Det er et krav fra STIL, at der skal kobles korrekt P-nr på, når der benyttes virksomheder
  • P-numre kan genbruges, hvorfor det er nødvendigt at kunne styre på datoer.

Når vi udgiver dette, vil I opleve:

  • Der kommer data på virksomheder i de forskellige Z-udskrifter
  • Vi vil udstille korrekte virksomheder generelt i Studie+

For FGU er, at forholde sig til P-enheder nyt, men grundet ændringer i indberetningen til datavarehus vedr. EGU praktikaftaler, er det nødvendigt.  

Vi forventer at udgiver disse rettelser onsdag d. 8. november, så det bliver synligt i Studie+ torsdag d. 9. november.

Der kommer flere præcise nyheder til de forskellige områder og skoletyper løbende.

Lidt baggrundsviden hentet fra erhvervsstyrelsens hjemmeside:

Juridiske enheder har CVR-numre, produktionsenheder har p-numre. Hvad er forskellen, og hvad er et SE-nummer?

CVR-nummer: Når du stifter et kapitalselskab, eller din virksomhed eller forening skal registreres for skatte- og afgiftsmæssige pligter (fx moms eller A-skat), skal det registreres med et CVR-nummer. Virksomheder, foreninger m.v., som optages i CVR, kaldes for juridiske enheder.

P-nummer: Hvis den juridiske enhed har aktiviteter på flere adresser, skal den have underliggende produktionsenheder med hvert sit p-nummer.

SE-nummer: Hvis du driver forskellige forretninger under den samme juridiske enhed, men gerne vil adskille aktiviteternes momsregnskaber, kan du oprette administrative enheder, der identificeres med SE-numre.