Studie+

Rettelser til release_x udgives i dag

Pga af fejlrettelser, er der opstået nye problematikker. Se mere inde i nyheden

Pga af fejlrettelser, er der opstået nye problematikker. Der er svært for os at teste alle scenarier i API på alle skolers data, da vi ikke har sådan en aftale med alle skolerne, når vi udvikler og tester databasen og APIet.

Derfor er der tilføjet nye endpoints til at hente indi_ids på alle aktive elever og medarbejdere. Denne liste skal efterfølgende bruges på /elever og /medarbejdere. De to nye endpoints hedder:

Offset og limit vil ikke have nogen effekt, når man kalder /elever og /medarbejdere, hvis man søger på en liste af inde_ids. Man kan maksimalt hente 1000 brugere af gangen. Derfor bør man først kalde metriks endpointet og derefter opdele sine kald ved at tage delmængder fra inde_id listen til hvert bruger kald.

Vi har også lavet en begrænsning i /instskema, da offset og limit gav problemer på nogle skoler. Derfor fjernes disse igen, og man kan nu kun anvende slut og statdato. Man skal her være opmærksom på, at man kun kan hente for op til 31 dage ad gangen. Derfor anbefales det, at man inddeler sit kald i 12 kald, ét kald for hver måned i året.

I /medarbejdere har vi tilføjet param aktiveFraEllerSenere som tager en dato (yyyy-MM-dd), hvor man kun får ansættelser ud, der er gyldige til senere end denne dato eller hvor der ikke er sat nogle gyldig til dato på ansættelsen.

Vi har valgt at udgive dette, da det der er udgivet nu alligevel ikke har garanteret virkning. Vi beklager ulejligheden.Denne vejledning tilhører kategorien IST-UDDATA API. Gem vejledningen.