Studie+

R116s Lærerstyret undervisningstid – prognose

Her mangler et uddrag...

R116s Lærerstyret undervisningstid – prognose

Formål:

Til at forudsige næste indberetning af undervisningstid. Overbliksversionen her giver en linje pr elev. Bemærk data opdateres kun hver nat, så du kan først tjekke dagens skemajusteringer i morgen med denne udskrift.

Begrænsning:
Denne udskrift er usynlig for FGU-skoler grundet manglende relevans

Population:

Find alle GF1/GF2 (og evt HF) elevers skoledage i den valgte kalendermåned. For hver dag findes alle undervisningstimer og antal skoledage. Det er bestemt af skemarollefeltet ‘lærerstyret undervisning’

Eleverne skal enten have kvalifikation eller være uden afgangsdato (kun førstnævnte indberettes, men R-udskrifterne er beregnet til at foregribe fremtidige potentielle indberettede elever.)
Desuden skal eleverne være fagplaceret på holdet, og kun skemabegivenheder med fag tæller med.

Man bør konsultere XML-filen for at se på de tal, STIL bruger.

For at bore ned i detaljer, vælg R117s, der har en linje pr elev pr skoledag.

Output:

 • Cprnr / fornavn / efternavn,
 • GF1, GF2 eller hovedforløb
 • uddannelse / version / skoleforløb (hvis valgt)
 • afgangsdato / årsag / afgangsaarsagbetegnelse,
 • timer_med_undervisning i måneden,
 • skoledage i perioden (dels skemalagte, dels antal skoledage  iskoledagskalenderen)

Afgrænsninger:

 • Fra/tildato (Hvis trækket dør efter 10 mnutter, prøv en kortere periode)
 • Uddannelse
 • Hold (for eleverne på holdet medtages al undervisning på tværs af hold og uddannelser)
 • Medtag hovedforløb
 • Medtag elever uden lærerstyret skema i den valgte periode (men som dog har skoledag i skoledagskalenderen)
 • Medtag skoleforløb (giver dog potentielt dublerede datalinjer, hvis eleven er på to skoleforløb samtidig)
 • Antal cifre i CPR
 • Medtag navnebeskyttedes data J/N (Du skal have ret til at se følsomme elevdata OG have sagt J her for at se navnebeskyttedes fulde navn og CPR)

Informationerne udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik.
Se også:

 • R117s Indberettet undervisningstid pr skoleuge – detaljer
 • R117x Indberettet undervisningstid pr skoleuge – detaljer
 • C323 Holdoversigt