Studie+

Opdateringer uge 18, 2021

I skoleforløb er "skolehjem" og "skolehjem_aarselev" tilført og begge af typen boolean.

Opdateringer uge 18, 2021

I skoleforløb endpoint er der blevet tilføjet to nye felter på elever. “skolehjem” og “skolehjem_aarselev” begge af typen boolean.

I elever endpoint er der blevet tilføjet “kontaktlærere” under “elevHistorik” således, at hvert elev element indeholder listen af kontaktlærere. Under samme elev element, er der tilføjet “elevtype”, der beskriver elevtypen. I expand typen “uddannelse_v2” er der ny tilføjet et nyt dato felt, der beskriver kvalifikationsdatoen for uddannelsen.

I billeder endpoint er det nu muligt at hente medarbejdere med unilogin.

Der er tilføjet opdtid på alle kontaktoplysninger i elever og medarbejder endpoint. Ligeledes er der tilføjet kontaktoplysninger på elevers værger.

Der er blevet rettet en fejl i den java baserede billede uploader, der gjorde, at den stoppede midt under upload. Der er nu lavet bedre fejlhåndtering og logs, hvis der skulle opstå yderligere problemer.