Studie+

Opdateringer 2021-03-03

Se nyheden for nyest tilføjelser og rettelser

Opdateringer 2021-03-03

Følgende tilføjelser er gyldige i dag:

Alle svar fra APIet indeholder nu en header: “X-Uddata-Api-Request-Uuid”. Dette skal bruges til at gøre fejlsøgningen bedre og muliggøre tracing i vores systemer.

Desuden vil alle data endpoints i APIet nu kunne håndtere fejl bedre, så ovenstående uuid bliver en del af fejlsvaret. Se eksempel nedenfor:

{“timestamp”:”2021-03-03T10:18:49Z”,”status”:500,”error”:”Internal Server Error”,”message”:”Request-Uuid=c994dcd9-14cd-498b-be2d-81ff08effd16″,”path”:”/0.7.5/….”}

Fejlsøgningen vil være langt mere effektiv på vores side, hvis dette uuid sendes med i eventuel supportsag.

 

Desuden er der en fejlnavngivet parameter i billeder endpointet. “uniloging” ændres til “unilogin”