Studie+

Opdatering af takster 2023 i Studie+

Når finansloven er godkendt og de nye takster er modtaget via uddannelsesmodellen(UMOen) fra STIL, vil der ske en opdatering af taksterne i Studie+.

Opdatering af takster 2023 i Studie+

Når finansloven er godkendt og de nye takster er modtaget via uddannelsesmodellen(UMOen) fra STIL, vil der ske en opdatering af taksterne i Studie+.

Gebyrer med Central takst vil automatisk blive opdateret ved indlæsning af UMOen i Studie+

Gebyrer med Lokal takst vil blive opdateret med et script.

I vil derfor i en kort periode kunne opleve at gebyrer vil kunne fremgå med både 2022 og 2023 takster.

I forbindelse med indlæsning af scriptet, vil justeret pris og fuld justeret pris blive opdateret.

Kursister som i allerede har opkrævet på kurser i 2023, vil ikke blive opdateret med de nye godkendte 2023 takster, medmindre i danner en kreditnota i Studie+. I vil derfor opleve en forskel i taksterne på fanen skolefag og fanen fakturering.