Studie+

Nyt vedrørende arbejdstid

Mailadvisering viser navn og årsagtekst og ikke kun initialer og sls kode

Sidst på ugen når ledere og de ansvarlige modtager mailadvisering ifm. en anmodning (ferie fri) og underretning (sygemelding), vil det være med medarbejderens navn og en årsagtekst.

Da SLS betegnelse kan være af personfølsom info, er der nu nyt felt i “personale -> SLS-koder ->årsagtekst”.

De SLS koder som skolen anvender, her skal feltet være udfyldt med ønskede årsagtekst. Den registrerede tekst vil automatisk være udfyldt ifm anmodning og underretning og sendes med i mailadvisering.

Selvom at feltet er udfyldt, kan den enkelte medarbejder ændre i teksten, blot der er opmærksomhed omkring at teksten ikke må indeholde personlige og følsomme oplysninger.

Mailadvisering på en anmodning kan se således ud