Studie+

NYT vedr. skift af ejerskab på elevnoter

Der er udgivet ændringer til funktionen.

I fanen elevnoter vises nu tre tabeller, hver med filtreringfelt og mulighed for sortering på udvalgte kolonner.

I første tabel vises elevnoter, hvor fremsøgte medarbejder er ejer.

I anden tabel vises elevnoter, hvor fremsøgte medarbejder er ansvarlig for opfølgning.

I tredje tabel vises noter, som fremsøgte medarbejder “må se”.

I alle tabeller kan der sorteres på notetype, emne, omhandler, afdeling og rettighedsgruppe.

Markér de noter der skal overdrages (også mulighed for at vælge alle).


Klik på ’Overdrag valgte’ og fremsøg den medarbejder der skal overtage noterne.

Medarbejderen overtager nu enten med ejerskab, ansvar for opfølgning eller med ret til “at se”, alt efter hvilke noter, der overdrages.