Studie+

Nyt vedr. rettigheder til Forløbsplaner

Der er udgivet nyt som medfører mindre ændring.

Der er udgivet ny rettighed “VIS_HISTORIK. Med denne kan man få rettighed til at se historiske planer uden mulighed for redigering.

Brugere med rettighed til redigering af historiske planer (RET_HISTORIK) skal nu også have tildelt den nye rettighed ovenfor, hvis de fortsat skal kunne redigere historiske planer. Redigering af historiske planer kræver altså VIS_HISTORIK + RET_HISTORIK.