Studie+

Nyt uddannelsesbevis og ny praktikerklæring

Nyt job til uddannelsesbeviser og praktikerklæringer. Gamle job lukkes.

Som tidligere beskrevet, skal uddannelsesbeviser dannet fra 1. maj 2021 og fremefter indberettes til Eksamensdatabasen. Det betyder, at de uddannelsesbeviser der er dannet via U901, U905, U925, U926, U930 og U931 fra 1. maj 2021 og til nu, skal overføres til Eksamensdatabasen. IST overfører disse beviser, så det skal du ikke selv gøre. Vi kontakter dig, hvis der viser sig problemer ved overførsel.

Det betyder samtidigt, at de nævnte U-jobs lukkes og erstattes af U910, som danner et generelt uddannelsesbevis. Fremtidige uddannelsesbeviser skal dannes via U910 og overføres ved bestilling af endeligt bevis automatisk til Eksamensdatabasen.

De nævnte U-jobs lukkes fra og med fredag den 5. maj 2023 og der kan derfor ikke dannes uddannelsesbeviser fra den dag.

U910 vil være klar til brug fra tirsdag den 9. maj 2023. Husk at U-jobbet skal ’vinges af ’ under Bestillinger – Rettigheder, for at det kan benyttes og vælges i listen af U-jobs.

Indberetning af svendebreve og uddannelsesbeviser udstedt af fagligt udvalg skal ske på baggrund af de oplysninger, skolen har modtaget fra fagligt udvalg. Indberetningen skal foretages af dig på skolen via flisen ’Svendebreve/Uddannelsesbeviser’, som ligger under menuen ’Bevis’. Se yderligere information i vejledning om uddannelsesbevis U910 og i vejledning om Indberetning af svendebreve og uddannelsesbeviser udstedt af fagligt udvalg.

Ligeledes skal praktikerklæring fremadrettet bestilles og dannes via nyt U-job – nemlig via U920.

De tidligere benyttede U-jobs U902, U903, U906 og U907 er ligeledes lukket fra fredag den 5. maj 2023 og der kan derfor ikke dannes praktikerklæringer vha de gamle job fra den dag.

U920 vil være klar til brug fra tirsdag den 9. maj 2023. Husk også her at U-jobbet skal ’vinges af ’ under Bestillinger – Rettigheder, for at det kan benyttes og vælges i listen af U-jobs.

Praktikerklæringer overføres ikke til Eksamensdatabasen.