Studie+

Nyt på opgavemodulet

Her mangler et uddrag...

Nyt på opgavemodulet

Filtrering på fag vises i alfabetisk orden.

Fag vises med fagnummer i opgaveoversigten.

Opgave forsvinder ikke ved oprettelse, hvis der ikke er elever på holdet ved oprettelsestidspunkt.