Studie+

Nyt bevis i Studie+

Optagelsesbevis til EUD

Nyt bevis i Studie+

 

Til unge der er fyldt 25 år, som ønsker at påbegynde en erhvervsuddannelse og som har fulgt et adgangskursus for at opnå karakteren 02 i dansk eller dansk som andet fremmedsprog og matematik, kan der dannes et ’Optagelsesbevis til EUD’.

Beviset dannes via U164 og bestilles pr. elev.