Studie+

Ny rettighed til ‘Skift ejerskab’

Ny rettighed til 'Skift ejerskab' For at  kunne skifte ejerskab på

Ny rettighed til ‘Skift ejerskab’

 

For at  kunne skifte ejerskab på Skemanoter, Elevnoter, Undervisningsplan, Ressourcer og Opgaver, skal du nu have rettighederne:

System.MENU
Administrator.EJERSKIFTE