Studie+

Merit afgivelse

og automatisk check af fagplacering under aktivitetsplaceringer

Hidtil er det sådan at når en elev får merit på et fag og eleven er samtidig fritaget for undervisning, tages der ikke hensyn til elevens fagplacering.

Under “aktivitetsplaceringer” skal brugeren manuelt fjerne elevens fagplacering for at eleven ikke medtages på karakterliste.
Fra nu af når merit afgives sker der en automatisk tjek ift fagplacering.

Se opdateret vejledning omkring merit og fagplaceringer https://istdk.infocaption.com/2174.guide