Studie+

Man kan ikke uploade billeder via image-uploader, når v0.7.5 bruges som modtager API

Man kan kun uploade billeder via image-uploader, når der uploades til entet release_x eller y. Se mere inde i nyheden

Man kan ikke uploade billeder via image-uploader, når v0.7.5 bruges som modtager API

Man kan kun uploade billeder via image-uploader, når der uploades til entet release_x eller y. Dette skyldtes, at vi ikke længere venligeholder 0.7.5 og servicen, der modtager billedet efter APIet kræver nogle oplysninger som 0.7.5 ikke sender med. Det er kun release_x eller y, der gør det.

Vi beklager forvirringen, hvis nogle skulle sidde i klemme her.