Studie+

Kursus Grundlag elever til prøve – XPRS

WORKSHOP Denne workshop er for dig, der som elevadministrativ medarbejder arbejder med indberetning til XPRS.

Den 26. januar 2023 afholder IST workshop om grundlaget for elever til prøve indberetningen til XPRS.

På workshoppen bliver grundlaget gennemgået, og vi gennemgår, hvordan forskellige elever skal oprettes – alt efter uddannelse.
Desuden gennemgås fagtilknytninger på aktiviteter.

Efterfølgende får du mulighed for at arbejde med egne data, hvor der er mulighed for at få hjælp af IST-konsulenten.
Husk derfor pc.

Tilmeld dig via dette link https://www.ist.com/dk/kurser/grundlag-elever-til-proeve-xprs/