Studie+

Kursistindberetning til Datavarehus er gennemført

Ny indberetning til STIL datavarehus

Kursistindberetning til Datavarehus er gennemført

Vi har jf. grænsefladebeskrivelsen https://www.stil.dk/administration-og-infrastruktur/systemrevision-af-studieadministrative-systemer/integrationer-og-gaeldende-graensefladebeskrivelser

Foretaget indberetningen.

Følgende uddannelsesnumre er inkluderet i indberetningen:

3007 GSK

2995 SOF

3013 GIF

3005 Social- og sundhedshjælperuddannelsen (EVE)

3514 EUD-enkeltfag, merkantile uddannelser

3516 htx-enkeltfag

3569 EUD-enkeltfag, tekniske uddannelser

3660 Kursus for ledere af håndværksvirksomhed

3662 Iværksætteruddannelsen

3663 IT-administrator

3681 Blomsterbinder

3682 Kloakmester

3684 Tilsynstekniker