Studie+

Indberetning af svendebreve / uddannelsesbeviser udstedt af faglige udvalg

Henvisning til EASY-P's værktøjsside

Indberetning af svendebreve / uddannelsesbeviser udstedt af faglige udvalg

I forbindelse med indberetning af svendebreve og uddannelsesbeviser udstedt af faglige udvalg, som skal foretages af dig på skolen, så henviser vi til EASY-P’s værktøjsside.

Det gør vi, da ikke alle faglige udvalg oplyser skolerne om data, der skal indberettes.

EASY-P’s værktøjsside findes de informationer, der skal indberettes:

  • Dato for udstedelse af svendebrev/uddannelsesbevis
  • Karakterer fra svendeprøve
  • Navn på underskriver af svendebrev/uddannelsesbevis

Det anbefales, at data hentes fra EASY-P’s værktøjsside senest 1. juni 2023, da EASY-P fra den dato ikke længere opdaterer aftaleoplysninger. Se https://admsys.stil.dk/nyheder/admsys/easy-p/2023/feb/230210-mjc-laerepladsforhold.

De øvrige informationer der skal indberettes og som kan hentes i Studie+, fremgår i Studie+ af flisen: Bevis – Uddannelsesbeviser/svendebreve