Studie+

Indberetning af skolebeviser til Eksamensdatabasen

Skolebeviser tilbage fra 1. maj 2021 sendes til Eksamensdatabasen

Indberetning af skolebeviser til Eksamensdatabasen

 

Skolebeviser dannet fra 1. maj 2021 vil blive indberettet i løbet af uge 47. Indberetningen foretages af IST.

Indberetningen af det enkelte bevis vil efterfølgende kunne ses i Studie+ under: Bevis – U558 Eksamensresultater – i fanen ’Eksamensresultater – EUD’.  Her er det VIGTIGT, at du på skolen fra uge 48 og fremefter tjekker, at indberetningen er gået godt.

Der skal ud for den enkelte elev være et ’grønt flueben’. Et grønt flueben indikerer, at indberetningen er gået godt.

Er der derimod et ’rødt kryds’ ud for eleven, er indberetningen ikke gået godt. Ved at holde cursoren over det røde kryds vil man kunne se, hvorfor beviset ikke er indberettet. Kan du ikke selv oversætte fejlen, er du velkommen til at sende en supportsag via kundecentret.

 

Ovennævnte betyder samtidig, at bestilling af skolebevis ændres fremadrettet.

Bestillingsbilledet U181 ændres og samtidig lukkes bestillingsbilledet til U180. I U181 får man mulighed for at afgrænse, så lokale fag medtages på bevis.  Ligeledes får man mulighed for at angive fag læst med anden fagkategori end udmeldt i UMO’en.

Indberetning sker efterfølgende via selve bestillingen af endeligt skolebevis.

 

Vejledning til U181 opdateres og lægges op i uge 47.