Studie+

Indberetning af skolebeviser til Eksamensdatabasen

Indberetning af tidligere dannede skolebeviser, er nu foretaget. Læs mere inde i nyheden

Indberetning af skolebeviser til Eksamensdatabasen

Indberetning af tidligere dannede skolebeviser, er nu foretaget.

De skoler der havde dannet beviser, der ikke umiddelbart kunne indberettes, er blevet kontaktet.

I forbindelse med indberetningen af tidligere dannede skolebeviser, viste der sig beviser indeholdende gymnasiale fag.

Gymnasiale fag kan ikke indberettes i forhold til skolebeviser. Da dette hovedsageligt gælder EUX-elever, er fagene via EUX-beviset indberettet til Eksamensdatabasen.

Vi har derfor valgt at indberette de skolebeviser, der er dannet indeholdende gymnasiale fag, uden de gymnasiale fag.

Det betyder, at der kan være forskel på evt. ’papir-beviser’ og de beviser, der er indberettet til Eksamensdatabasen og som efterfølgende overføres til Min kompetencemappe.

Fremadrettet indberettes skolebeviser automatisk til Eksamensdatabasen, når de dannes som endelige beviser.

Det er derfor vigtigt, at du holder øje med, om beviserne overføres korrekt efter bestilling.

Dette tjekkes under: Bevis – Resultater – i fanen ’Eksamensresultater – EUD’.

Her vil et korrekt overført skolebevis stå med et ’grønt flueben’.

Er der i stedet anført et ’rødt kryds’ ud for eleven, er beviset afvist hos Eksamensdatabasen.

Derfor bør hvert ’kryds’ tjekkes.

Ved at holde musen hen over det røde kryds, får du i en fejlmeddelelse oplyst, hvorfor Eksamensdatabasen ikke har kunne modtage beviset.

Du retter herefter op på fejlen, sletter beviset og danner beviset igen.

Hvis ikke fejlmeddelelsen kan tolkes, er du velkommen til at sende en supportsat via IST’s kundecenter, og vi hjælper dig videre.