Studie+

Handlingsplan for Øget Gennemførelse 2019

Her mangler et uddrag...

Handlingsplan for Øget Gennemførelse 2019

Bemærk! Ikke alle HPØG udskrifter er tilgængelige i Studie+ endnu!

I sommeren og efteråret 2018 udvikles der på et nyt sæt udskrifter, der gør arbejdet lettere for brugerne.

Dels er vi blevet bedre til at efterligne uddannelsesstatistik.dk’s tal. Dels søger vi at lave et sæt “idiotsikre” udskrifter, der ikke kræver viderebehandling for at kunne sammenlignes med Datavarehuset.

Vi bibeholder de gamle udskrifter – de forbedres til at bruge Datavarehusets definition af f.eks. afbrud og hovedforløbsvarighed. Men de retfærdiggøres også af at være fleksible, så man kan lave en sammenligning af et år med et foregående, på et grundlag man selv synes bedre om. Det er i stil med udmeldingen om, at man har mere frie rammer til at foretage vurderingerne i den kommende Handleplan.

Z-udskrifterne forsøger at hjælpe med disse 9 indikatorer:

Resultatmål for klare mål 2:
Frafald fra start på grundforløbet til og med start i uddannelsesaftale eller skolepraktik på hovedforløbet

Samt en række supplerende indikatorer om:
Frafald på grundforløbet (1. og 2. del)
Frafald på hovedforløbet
Frafald i overgang mellem grundforløbets 1. og 2. del
Frafald i overgang mellem grundforløbets 2. del og hovedforløbet

Mål-2-udskrifterne og Z8178 skal bruge datavarehusets definition af, hvad et sammenhængende forløb på skolen er for en elev. Denne skabelon er blevet til en udskrift, Z8180, der danner skelettet for resten. Her ser man start- og slutdato for elevens forløb på skolen og om eleven evt. har haft flere forløb på skolen i sin karriere. Den kan bruges som en ny måde at tælle skolens tilknyttede elever på.

Resultatmål 3.1
Andel af elever, der tager fag på højere niveau end det obligatoriske niveau
Andel elever med fag på ekspertniveau
Andel EUX-elever
Andel af elever der følger talentspor

Her er status på udskrifterne: (FED betyder at udskriften menes helt færdig til brug)

Frafald fra start på grundforløbet til og med start i uddannelsesaftale eller skolepraktik på hovedforløbet:

Ny version: Z8179
Gammel, fleksibel version: Z8079 (Skal bl.a. kunne tage en fleksibel periode i stedet for et kalenderår)

Population: Alle grundforløbsstartere

Frafald på grundforløbet (1. og 2. del):

Nye versioner og deres population:

Z8179 kigger på grundforløb generelt, 
Z8170 på GF1-startere og Z8171 på GF2-startere

Gamle, fleksible versioner: Z8079 generelt grundforløb,
Z8070 GF1 og
Z8071 GF2
(Skal bl.a. kunne tage en fleksibel periode i stedet for et kalenderår)
Frafald på hovedforløbet:

Ny version: Z8176

Population: Hovedforløbsstartere

Opdateret version: Z8076
Frafald i overgang mellem grundforløbets 1. og 2. del:

Ny udskrift: Z8175

Population: tager udgangspunkt i elever med afgang 33

Gammel version findes ikke.
Frafald i overgang mellem grundforløbets 2. del og hovedforløbet:

Ny version: Z8172

Population: baseret på kvalifikationer

Gammel version: Z8072 kigger på elever med FÆRTA!
Andel af elever, der tager fag på højere niveau end det obligatoriske niveau:

Ny version: Z8173

Population:(kun elever med grundforløbsprøve)

Gammel version: Z8073 (alle elever)
Andel elever med fag på ekspertniveau:

Ny version: Z8174

Population:(Kun fuldførte med bestemte afgangsårsager)

Gammel version: Z8074
Andel EUX-elever:

Ny version: Z8178

Population: Alle Startere!

Gammel version: Z8078
Andel af elever der følger talentspor:

Ny version: Z8176

Population: Hovedforløbsstartere (ligesom Mål 2.2)

Gammel version: Z8076

skal kunne tage aktive elever, og kunne se på Talent undervejs, talent på prdato.

 

To do liste:

  • Alle nye versioner i venstre side herover er nu “fede“. Efterhånden skal de mere fleksible versioner i højre side også blive det. I den proces vil vi gerne har input fra dig – hvad skal Z807x-versionen vise, som Z817x-versionen ikke kan?
  • Hvad med SOSU? På hvilke udskrifter  er det oplagt at skelne mellem de to 2004-specialer, Assistent og Hjælper?
  • Mht til skæbnen “Studiekompetencegivende forløb” er der en påstand om, at de merkantile elever først får kvalifikationen efter forløbet, og at tekniske elever først har det i hovedforløbet. Men hvorfor kan man så få denne status mellem grundforløbskvalifikation og hovedforløb? Vi kontakter STIL for en afklaring: Regnes overgangsstatus x måneder efter afslutningen af det normale GF2 eller efter kvalifikationen?
  • En Z8074 kunne slå ned på AKTUELLE kørende elever med ekspertniveau – ligesom Z8073 gør det. Det er træls at skulle vente på fuldført – og måske også interessant at se antallet af eksperter blandt dem der ikke fuldfører.
  • De to fag-udtræk Z8174 og ZZ8173 bør kunne kigge i krystalkuglen. Hvis man vælger at se på indeværende eller kommende år, bør den komme med et kvalificeret gæt på, hvem der potentielt står til at færdiggøre sig i det år. Fagplaceringer i fremtiden skulle så ikke kræve karakter, så der kommer en yderligere usikkerhed i prognosen fra nedarvede fagniveauer.

 

Ændringsblog:

 

26/6 2019: Kritisk fejl opdaget i Z8076, Z8176 og Z8178, der har blandet lidt rundt i elevens forhold, hvis eleven havde flere afgange i sin skoletid. Man bør køre sin statistik på disse udskrifter om igen.

14/1 2019: Nu adskiller versionen af Z8175 med og uden detaljer sig på endnu en måde: eleverne må kun have fuldført GF1 i perioden 1.aug året før, til 1.feb i det valgte år. Elever der har afgang 33 udenfor denne periode kommer dog fortsat med, hvis man vælger JA til at se detaljer. Den anden grund til at J-versionen har flere elever er, at elever der fortsætter på GF2 uden afgang 33 også medtages. Det fremgår dog af data, om de har en anden GF1-afgangskode eller afvigende afgangsdato, så man kan sagtens reproducere de samme tal med detaljer som uden.

14/1 2019: STIL har meldt at de ikke medtager afgang 31 og 66 i deres opgørelser. Derfor er de begge nu fjernet fra udskrifterne: Z8070, Z8076, Z8079, Z8170, Z8171, Z8172, Z8175, Z8176, Z8178, Z8179 og Z8180. STIL skriver det også i beskrivelsen af deres træk.

4/1 2019: Z8179 sorteres nu i rækkefølgen som Datavarehuset i detaljeløs version: Udd.aft.-Skolepr.-FrafaldUnder-FrafaldEfter-IngenAftaleMenHaft-StudieKompForløb-ukendt.

3/1 2019: Z8172 så kun på reformuddannelser efter kvalifikationen. Det gav at stort set ingen blev vist som at fortsætte på HF efter kvalifikationen, hvis kvalifikationen blev opnået i 2015 eller før.

2/1 2019: Z8175 GF1 til GF2 overgange er nu justeret med et helt år: Vi troede at 2017 betød elever med afgang 33 fra 2.feb 2017 til 1.feb 2018, men nu er det ændret så det matche DVH’s definition: 2.feb 2016 til 1.feb 2017. (Ja, DVH skriver 1.aug 2016-1.feb 2017, men vi tillader os at kigge efter potentielle GF1-fuldførere i foråret)

21/12 2018: Fire ændringer i Z8172: Man se i de sidste kolonner oplysninger om elevens seneste GF1 forhold. Status “Aldrig gået på skolen” er justeret til “ikke set siden kvalifikation”. Studiekompetencegivende forløb er nu en statusmulighed – det gælder fx EUX-elever der skal have mere grundforløb efter kvalifikationen. Uddannelsesbetegnelsen på elevens seneste uddannelse inden kvalifikationen er med i kolonne B.

18/12 2018: Z8076 er nu bygget om til at definere hovedforløbene som Z8176 gør. Det burde give nogenlunde samme mængde hovedforløbselever som før. Z8076 er dog mere fleksibel end Z8176 – man kan vælge en fleksibel periode, og om man vil se et optag eller aktive elever. Desuden medtages 1036-elever (de er frasorteret i Z8176) og Z8076 kan stadig både vise talentforholdet fra start og om eleven havde talent-elevtype undervejs på hovedforløbet.

13/12 2018: Z8179 kan nu vise data tilbage fra 2013 ligesom datavarehuset. Det er gjort ved at hvis man bestiller uden årstal eller fra 2016 og frem, får man kun ny-reform-uddannelser. Hvis man vil se ældre årgange, vælger man specifikt år 2013, 14 eller 15. Så kommer alle elever med, fraregnet en liste af uddannelsesnumre, der er skrevet i vejledningen til Z8179.

5/12 2018: Z8179 er også splittet op så den enten kan vise detaljeløs simpel version, der viser hovedindikatoren (hvordan er overgangsfrekvensen) eller den supplerende indikator (hvordan er frafaldet på grundforløb) – og som tredje mulighed vises alle detaljer, en linje pr elev.
Det er gjort med en afgrænsning der hedder “Vis hovedindikator” der kan besvares med Ja, Nej eller Alle elever. Det sidste giver detaljer, mens Ja giver den supplerende indikator.

4/12 2018: Den detaljeløse version af Z8176 er nu splittet op. Vælg stadig J for at se detaljer, men N for at se optælling pr frafaldsstatus og T for en optælling af talenter pr uddannelse. Der skal også gøres det samme på Z8179.

28/11 2018: Opdagede en lille fejl, så nogle hovedforløbselever fik deres mesterlære kategoriseret som “gammel reform”-grundforløb. Det har muligvis forstyrret billedet lidt – typisk givet flere hovedforløbsstarter og forkerte hovedforløbsafslutninger. Det gjaldt de fleste i Z817x-Z8180 serien.

22/11 2018: STIL har bekræftet at Z8175 ser på elever med afgang 33 fra 1.februar i det valgte år til 1.februar året efter.

16/11 2018: Bestiller man Z8179 tæt på dags dato, sættes nu flere elever til status “ukendt” – nemlig hvis deres grundforløb ikke er slut endnu, og der ikke er fundet et kommende hovedforløb. Z8179 har også fået et par rettelser – blandt andet en mere rigtig Skolepraktik-definition. Z8175’s deler nu året 1.februar (Datavarehusets definitioner er lidt modstridende – vi får lige ringet til STUK og bekræftet den rigtige årsdeling.

15/11 2018: To nye udskrifter: Z8172 og Z8175 ser på overgange fra hhv GF2 til Hovedforløb og fra GF1 til GF2.

7/11 2018: Z8070 er nu opdateret til de nye definitioner. Overskrifter har også lidt andre navne.

6/11 2018: Z8179 og Z8171 havde en fejl der dublerede visse elever – det er rettet nu.

26/10 2018: Ny udskrift: Z8171 er en mere datavarehus-tro version af Z8071 der fortæller om overgangsfrekvens for et optag af GF2’ere. Den viser også, om eleven havde en evt. fortid på GF1 først.

24.okt: Nu er Z8178 og Z8176 også opdateret, så “skelettet” svarer til Z8170. Samtidig er der kommet frafaldoplysninger med på Z8176 så den kan bruges til den supplerende Mål 2 indikator om frafald på hovedforløbet. Z8176 er desuden udvidet med en “antal måneder”-afgrænsning så man kan se Mål 2 indikatoren efter et bestemt stykke tid.

9.okt: Z8180 og Z8179 har fået elevtypen, der gjaldt på hele uddannelsesforholdets slutdato, på. Sig til hvis det er mere relevant at se på f.eks grundforløbets slutdato på Z8179. Uddannelsesstatistik.dk siger “på opgørelsestidspunktet” – så måske skulle man kunne afgrænse på en prdato og få fundet elevtypen pr. den dato?

9.okt: Nu karakteriseres gamle grundforløb (GGF) nu via feltet “Forløb” i skoleperiodetabellen, ikke en langhåret definition om skoleperioden startede med nul etc. Det bruges vist kun af Z8179 indtil videre.

12.okt: Z8179 kan nu afgrænses med det antal måneder, man vil se status for. Udskriften har nu 3 status’er:

  • Grundforløbsstatus beregnes det valgte antal måneder efter startdato og svarer til den supplerende indikator for overgang.
  • Overgangsstatus beregnes det valgte antal måneder efter en evt. kvalifikation, ellers efter grundforløbets slutdato.
  • Detaljeret status viser lidt mere end overgangsstatus.

Desuden er der Studiekompetencegivende forløb gjort til en mulig status i de to overgangsstatuser.

12.okt: Z8170 er nu udgivet. Den fokuserer på en af de supplerende indikatorer, men helt specifikt på GF1-startere.