Studie+

Forløbsplan

Start-niveau i dansk og matematik

Det er igen muligt at trække start-niveau for dansk og matematik, når man anvender rapporten i forløbsplansmodulet.