Studie+

Flere elever mangler en færdig UPV

I Studie + er det muligt at indberette UPV - findes under menuen elever. Se også vejledningen

Optagelse.dk har fredag d. 9. december sendt besked ud til et antal skoler om at der mangler at blive indberettet uddannelsesparathedsvurdering (UPV) i Optagelse.dk.

I Studie + er det muligt at indberette UPV – findes under menuen elever. Se også vejledningen

Optagelse.dk mangler alle eller enkelte data til at kunne foretage den automatiske beregning af UPV-resultatet.

Frist den 14. december

Det er vigtigt, at I får færdiggjort elevernes UPV senest onsdag den 14. december. Er eleverne ikke gemt korrekt i Optagelse.dk, kan den kommunale ungeindsats (KUI) ikke gennemføre deres helheds- og revurdering af eleverne, som ikke er vurderet uddannelsesparate.

https://istdk.infocaption.com/3361.guide