Studie+

Fiktivt cpr-nr

Generering af fiktivt CPR-nr er optimeret

Vi har foretaget følgende ændringer på funktionen “generer CPR-nr”

  • Det fiktive CPR overholder nu modulus11 reglen
  • Hvis man taster de første 6 cifre og derefter trykker “generer CPR-nr”,, så vil det fiktive CPR-nr blive genereret med udgangspunkt i de 6 cifre
  • Der kan trykkes flere gange på “generer CPR-nr”, således det er muligt at få et fiktivt CPR-nr, som passer kønsmæssigt