Studie+

FGU forløbsplaner – ny registreringsmulighed

ny mulighed for registrering af vejledende læsetest. Desuden er valgmulighederne i drop down udvidet

I FGU forløbsplaner er det nu muligt at registrere, om der er foretaget vejledende læsetest.

Ligeledes har vi udvidet drop down listen ved både “Vejledende læsetest” og “Ordblindetest”, således at der default står “Ikke sat” og det er muligt at notere, at det ikke er relevant for denne elev