Studie+

FGU – bevisdannelse

Erhvervstræning og kombinationsforløb fra forløbsplaner medtages på bevis

Oplysninger om gennemførte erhvervstræninger og kombinationsforløb registreret på elevens forløbsplaner medtages nu ved bevisdannelse.

Er erhvervstræning og kombinationsforløb i stedet registreret i bevisnoterne ’Bevis 1’ og ’Bevis 6’, angives i stedet oplysninger herfra på bevis. På bevis angives teksten præcist som registreret i noterne.