Studie+

Faget 38062 – ’Praktisk opgave – mesterlæreforløb’

Faget 38062 er lukket

Skolebevis:

Det har vist sig, at skolebeviser indeholdende faget 38062 – ’Praktisk opgave – mesterlæreforløb’, ikke kan indberettes til Eksamensdatabasen. Jf. STUK er faget ikke længere gyldigt og faget kan derfor ikke modtages hos Eksamensdatabasen ifm. Indberetning af skolebevis.

Faget vil derfor fremadrettet ikke længere fremgå af skolebevis som fag hentet fra grundforløbet.

Det betyder endvidere: Hvis man på skolen i Studie+ under: Bevis – Resultater – i fanen ’Skolebeviser – EUD’ har beviser med et rødt kryds, hvor fejlen angives som faget 38062, så skal man slette beviset og efterfølgende genbestille det. Herefter vil der dannes et nyt skolebevis uden faget 38062, som kan indberettes.

Grundforløbsbevis til mesterlæreforløb:

Det er ikke længere faget 38062, der skal afgives karakteren ’GE’ i. I stedet skal der i grundforløbsprøven for den enkelte uddannelse afgives karakteren ’BE’ i resultatformen ’EKS’ ’PP’, for at der kan dannes et grundforløbsbevis via U162.

Det vil herefter være denne karakter i grundforløbsprøven, der vil fremgå af skolebevisets fag fra grundforløbet.