Studie+

EUD aktivitetsindberetning

Vigtig information i forbindelse med forestående indberetning

Tjekjobs tilhørende aktivitetsindberetningerne fuldtid og skolepraktik, som inddrager uddannelsesaftaler fra lærepladsen er for nuværende ikke på plads. Vi er i dialog med STIL ang. de udfordringer vedr. lærepladsen og vores/deres tilretninger. 

Det kan medføre, at der vil være flere poster på de tjekjobs, som ikke er mulige at rette til i denne indberetning. OBS: I kan fortsat sende indberetningerne, selvom der ligger poster på tjekjobs. 

Når de resterende tilretninger er faldet på plads, vil det være muligt at foretage supplerende indberetninger.

Der ud over er der følgende opmærksomhed på fuldtid tjekjob 3.1jvf. finanslovsforslaget 2024

Omlægning af tilskud som følge af Trepartsaftale om flere lærepladser og entydigt ansvar af november 2020 Som aftalt i Trepartsaftalen om flere lærepladser og entydigt ansvar af november 2020, skal erhvervsskolernes ansvar for elevernes lærepladser understøttes af styrkede økonomiske incitamenter. Derfor omlægges dele af erhvervsskolernes tilskud for at medvirke til, at flere elever har en læreplads ved grundforløbets afslutning, og at færre elever optages i skoleoplæring. I forbindelse med omlægningen blev det bl.a. besluttet at halvere færdiggørelsestaxameteret på grundforløbet i 2022 og afskaffe færdiggørelsestaxameteret fra 2023. Som følge af folketingsvalget og den midlertidige bevillingslov, var det ikke muligt rent lovteknisk at afskaffe færdiggørelses- 3 taxameteret på grundforløbet fra 2023 med en finanslov, der blev vedtaget inde i finansåret. I forbindelse med udskydelsen, blev det besluttet først at afskaffe færdiggørelsestaxameteret fra 2024

Det betyder, at vores tjekjob ikke har fungeret præcist nok – det har taget GF2 elever ud af ligningen, så vi har ikke tjekket, om I har givet alle jeres GF2 elever FÆRTA. 

Der kommer en efterfølgende udmelding omkring, hvordan I kan følge op på, om I har fået hjemtaget FÆRTA på alle relevante elever.

Yderligere information om indberetningstjekjob skolepraktik https://info.studieplus.dk/wp-admin/post.php?post=18953&action=edit