Studie+

Elevtælling med Z-udskrifter

Her mangler et uddrag...

Elevtælling med Z-udskrifter

At tælle elever på en skole kræver en nærmere definition af det spørgsmål, man vil have besvaret.
Der findes groft sagt lige så mange måder at tælle elever på skolen på, som der findes controllere på erhvervsskolerne.

Når en elev er på en skole, kan det manifesteres som:

 • Holdplaceringer
 • Skoleforløb
 • Uddannelsesaftaler/praktikforløb
 • Skemabegivenheder
 • Andre ting, såsom taksametre, bidrag, afgange.

Mere komplekse populationer:
Mange Z-udskrifter tager skridtet videre og fortolker på flere af elevens forhold på skolen.
Det være sig:

 • GF1’ere, GF2’ere eller bare grundforløb generelt
 • Hovedforløbselever

Desuden skal man være skarp på, om en elev skal kunne tælle med mere end én gang.
Nogle gange skal en elev blot tælles 1 gang pr. CPRnummer, ofte 1 gang pr. uddannelse eleven tager, og nogle gange giver det mening, at de kan optræde flere gange pr. uddannelse.

Herunder vil vi forsøge at opdatere listen med alle aktuelle elevtællings-udtræk.

Alle elever

For nedenstående udskrift er det nok at være placeret på en uddannelse

 • Z8500 viser alle elever, og bruges til overblik og tjek af fejl i FGU opstarten

Holdplaceringer (se også forløbssiden)

Vi har over 100 holdudskrifter i forskellige designs til papir.
nogle af dem kan også lave et CSV output til statistik og flettefiler.

 • Især Z492/Z494 er Holdlister med mange data pr. elev. Z079/Z091/Z082 kan også lave CSV output.

Ulempen ved at tælle elever på holdplaceringer er, at man kan være på 10 holdplaceringer samtidig:

 • Z8312 viser en linje pr holdplacering, med en masse data pr elev.
 • Z8311 viser også alle holdplacerede elever i perioden, men udvælger ét repræsentativt hold for eleven, så med denne kan man tælle ‘hoveder‘ på eleven.
 • Z8001 viser antal holdplaceringer i hver uge i kalenderåret på hver eneste hold.
 • Z8221 er lavet til en aktivitetsindberetning vedrørende Åben Uddannelse

AMU

AMU-elever er ikke på skoleforløb og skal nødvendigvis tælles via holdet.

 • Z8103 viser ugens kursusstarter
 • Z801 viser alle holdplaceringer der har en virksomhed tilknyttet
 • Se i øvrigt vores AMU-oversigt

Åben uddannelse

Skoleforløb (se også forløbssiden)

 • Z8048 kan vise eleven en gang pr. skoleforløb eller blot elev repræsenteret ved sit første skoleforløb i perioden. Den anvendes også til ETU – se ETU-afsnittet nederst.
 • Z8030 Finder først elever med aktive skoleforløb og derefter alle de elevers skoleforløb nogensinde.

Uddannelsesaftaler/praktikforløb (se også forløbssiden)

 • Z800 er den mest brugte statistik på aftaler.
 • Z8315 viser elever i sosu-praktik

Skemabegivenheder

Med skemaet i hånden kan man tælle mere nøje efter. Hvor mange elever er forventeligt i området til spisetid (til kantinebrug) eller hvilke lokaler/bygninger belastes mest?

Mere komplekse populationer

 • Handleplansudskrifterne efterligner STUK’s måde at tælle elevforhold i datavarehuset for Handlingsplan for øget gennemførelse. Her indgår en sammenkædning af skoleforløb og aftaler i at definere elevkarrierer.
 • Z425 Finder et optag af elever ud fra en opdeling af elevers skoleforløb i sammenhængende overordnede forløb. Det respekteres også, at en elev kan gå ud af en uddannelse, og starte forfra igen på samme uddannelse, men et nyt optag.
 • Det samme gør sig gældende for SOSU-varianterne Z427/8, der henholdsvis kigger på aktive elever og et optag, mens Z429 kan begge dele. De tre udtræk kan sagtens benyttes af andre end SOSU-skolerne.

Andre ting: Taksametre, bidrag, afgange etc.

ETU (Elevtrivselsundersøgelse)

 • Ennova laver hvert efterår en undersøgelse og skal sende spørgeskema til alle skolens aktive elever på deres UNI-Login.
  IST har sammen med Ennova udviklet Z8118, der indkredser hold- og skoleforløbselever (ikke oversat til Studie+ endnu!) og hjælper med at vælge det rigtige elevforhold at gruppere eleven under til skolens eget brug.
  Følg linket til vejledningen for også at se, hvordan resultatet efterbehandles for at kunne sende det til Ennova.
 • Z8048 var den første udskrift, der også var populær til ETU-brug. Det kræver, at skolen har alle sine aktive elever i skoleforløb. Den har en særskilt ETU-vejledning her.