Studie+

CØSA indberetning status

Hvis I ikke får status modtaget, vil vi opfordre jer til at sende en supportsag til os hurtigst muligt, så undersøger vi, hvor fejlen ligger. Se mere inde i nyheden

CØSA indberetning status

Vi er blevet opmærksomme på, at STIL ikke altid sender et ok når de har modtaget CØSA indberetningen, hvorfor man ikke kan se, om den er sendt og modtaget eller om den er gået på fejl.

Hvis I ikke får status modtaget, vil vi opfordre jer til at sende en supportsag til os hurtigst muligt, så undersøger vi, hvor fejlen ligger.

I kan se det på indberetningsoversigten helt ude til højre: