Studie+

AUB er opdateret – vigtige ændringer

Vi har foretaget 2 store ændringer, læs mere inde i nyheden

Vi har foretaget 2 store ændringer:

  • Koden er gennemarbejdet i forhold til håndtering af elever, der skifter aftaler. Derfor forventer vi nu, at billedet i AUB afspejler aftaleændringerne korrekt. Det betyder, at skifter en elev aftale midt i en 5 ugers skoleperioder, vil der dannes 2 indberetningslinjer 1 for hver aftale. Det skulle gerne rette en del bagud i tid for jer.
  • Vi har ændret beregningsmodellen, så servicen starter med at tælle skoledage og når den kommer til 25 skoledage danner den en indberetningsperiode. De skoleforløb, hvor der er gemt befordring eller der er foretaget indberetninger vil fastholde den gamle beregningsmetode, mens nye forløb vil bruge den nye beregningsmodel.

I kan opleve fejl i nogle statusser på linjer, hvor grundlaget for indberetninger er ændret – det arbejder vi videre med at rette med det samme.