Studie+

Arbejdstid

Ny funktionalitet i arbejdstidsmodulet

Anmodninger og underretninger som af flere årsager ikke kan blive lagt på plads korrekt.

Af den grund er to nye fliser derfor nu sat i drift .
De to fliser er lagt under “Arbejdstid CSV”

Af csvét finder I oplysninger om:
– Hvem der er berørt af fejlen.
– Hvilken dato der er tale om.
– SLS kode og betegnelse.
– Årsag til fejlen.
Vores natjob sørger for at få tingene lagt på plads så snart data er rettet til.

Bagkant ift hvor langt tilbage eller frem i tiden der kan, rettes op på fejlene.
Anmodninger – ferie og fri:
– Fra dato er startdato fra forrige ferie og skifter pr. automatik for hvert år.
– Til dato må gerne være en dato ud i fremtiden.

Underretninger – sygemelding:
– Fra dato er pr. 1/1 for indeværende år og hvis d.d. er før 1/7 er det muligt at vælge fra forrige år.
– Til dato er maks d.d.