Studie+

AMU Kurser

Der er tilføjet et nyt endpoint i API til afhentning af AMU kurser.

AMU Kurser

Der er tilføjet et nyt endpoint i API til afhentning af AMU kurser.

Endpointet findes under /0.7.5/amu/kurser og er http POST baseret som de fleste andre endpoints. Swagger dokumentationen findes her: https://app.swaggerhub.com/apis-docs/IST-UDDATA/ist-uddata-api/0.7.5#/IST-UDDATA%20v0.7.5/getAmuKurserUsingPOST

 

Det er vigtigt, at der sendes et tomt json array med i kaldet, når man ønsker at søge på kurser med dato afgrænsningen.

Når man kigger i Swagger, laver den et default json array således: [0], men dette betyder, at man søger på amu kursus med id=0. Det vil sige, at man skal slette 0 og blot sende: [ ]

 

I en fremtidig udgave a APIet vil alle request bodies kunne være null – altså, de skal kun medsendes, når man ønsker at anvende den.