Studie+

Afhentning af ansøgninger fra Optagelse.dk

Ansøgninger frigives først efter d. 13. marts fra Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger fra Optagelse.dk

Vi har efter dialog med Optagelse.dk fået tydeliggjort, at ansøgninger først kan hentes fra Optagelse.dk efter ansøgningsfristen d. 13. marts. Meldingen er at Optagelse.dk frigiver ansøgninger d. 13. marts eller kort efter. De vil indenfor de kommende dage udsende yderligere information om processen. De har samtidig lovet at de vil sende kopi til IST, så vi også bliver holdt orienteret.

Lige nu ser det ud til at det er alle ansøgninger Optagelse.dk holder tilbage, det betyder at der udover de gymnasiale ansøgninger også er tale om GF1 og GF2 ansøgninger. Vi vil opdater med nyheder her på siden så snart vi ved mere.

Ansøgninger med studiestart før august 2023, holder Optagelse.dk IKKE tilbage, de kommer igennem til Studie+

Brev der er sendt ud til skoler er kopieret ind her nedenfor:

Til Orientering blev nedenstående mail mandag den 20. februar sendt til landets gymnasiale institutioner.
Til (skolenavn) – (instnr).
Information om den kommende ansøgningsrunde 2023/2024 I den kommende ansøgningsrunde til ungdomsuddannelser, der løber fra den 15. februar og med ansøgningsfrist den 13. marts, er der nye procedurer for at behandle forrang og at hente ansøgninger.

Forrang
Som noget nyt skal I markere jeres vurdering af ansøgers ønske om forrang i Optagelse.dk. I kan behandle forrang frem til og med den 12. april.
Se vejledningen til forrangsbehandling her.

Adgangsrettigheder
For at få adgang til at behandle forrang på Optagelse.dk skal I have den korrekte rettighed på jeres medarbejdersignatur. Styringen af adgang og rettigheder er overgået til NemLog-ins brugeradministration. Det betyder, at det er jeres brugeradministratorer i NemLog-in, der kan tildele den korrekte rettighed. • I skal have en gyldig medarbejdersignatur. • I skal have rettigheden “Optagelse: Skolemedarbejder” på jeres medarbejdersignatur • Rettigheden skal være begrænset til jeres institutions p-enhed Se den fulde vejledning her.

Afhentning af ansøgninger
Bemærk: I kan først hente ansøgninger umiddelbart efter ansøgningsfristen. I henter ansøgninger via jeres administrative system. Herefter kan I begynde at vurdere, hvem I kan tilbyde den første optagelsesprøve.

Hvis I har spørgsmål vedr. afhentning af ansøgninger, skal I tage fat i jeres administrative system.

Webinar i uge 9
Onsdag den 1. marts, og torsdag den 2. marts afholder vi webinaret “Få en gennemgang af Optagelse.dk, og et overblik over hvad du skal gøre, hvornår og hvordan”.
Tilmeld jer allerede nu på denne side.

Har du brug for hjælp:

• For spørgsmål vedrørende elevfordeling og regler, kontakt Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. • For spørgsmål vedrørende NemLog-ins brugeradministration, kontakt Erhvervsstyrelsens kundecenter på dette link.
• For andre henvendelser, kan I skrive til supporten. Det er også muligt at ringe til supporten på 7021 2151.
Med venlig hilsen
Optagelse.dk